کتری یا چای ساز


هفته پیش کتریم دسته اش شکست. البته بیشتر برای مرطوب کردن هوای خانه از استفاده می کردم. رفتم دنبال کتری خریدن اینقدر گرون بود که دهنم باز ماند. و مسلما نخریدم نمیدونم شاید فکر کردم ارزان میشه. سه روز بعدش چای سازم سوخت. هر کاریش کردم روشن نشد. چند روز اب را تو مکروویو جوشوندم برای چای ولی خوب نه چاییش به درد بخور بود نه قهوه اش. من مانده بودم یک قهوه جوش یک نفره.
بعد رفتم چای ساز بخرم. قیمتش وحشتناک بود سیصد تومن!! وقتی 70 تومن بود نخریدم.
شب خودم را راضی کردم بلاخره برم کتری هه را بخرم.
امروز در کمال ناامیدی اب را تو مکرویو جوش اوردم. و گفتم ببینم حالا کتریش سوخته شاید گرم کنش روشن بشه. که روشن نشدچایی ساز را برگردوندم دیدم فیش پشتش در امده از برق. 🙂 هم کتریش درست بود وهم گرم کنش. بسی خوشحالم حالا.

Advertisements