باران وصدای آدل


شب و باران و صدای آدل. وسیگاری سر فرصت. حس امنیت وقتی یک سر وگردن ازت بلند تره . از معدود مرد هایی که با کفش پاشنه بلند هم هم قدش نمی شم. شبیه پدرم. با همان موهای پر ؛ شب خوبی را میسازه. شبی مه یک سری اهنگ دیگه خاطره شد.
چشمت را باز میکنی و میبینی بچه ای که به دنیا اوردی ، تربیت کردی، مردی شده مبادی اداب. مودب و خوش تیپ. خستگی از تن ادم در میره.

Advertisements

وضعیت.


همانا که دولت ما مثل ملت ماست و ملت ما مثل دولت ماست.
حالا این وسط به زور هم که شده یک بلوا برای انتخابات را بندازن اسمش را هم بزارن فتنه که خیط نشد باشند.
______
ناتو در ترکیه
خدا آخر عاقبت ما و بشار اسد را به خیر کنه کلا.

دانلود فیلم


تمام شب را دانلود میکند. چند ساعت اینتر نت سرعتش برابری میکنه با سرعت چس!! از اون هم کمتر.
میشه یک فیلم دوساعته فوقش. دوساعت تو روز میشینه تماشا میکنه.
پطرس را میگویم. فرزند ارشد.

گرانی.همان تورم


همه چیز عجیب غریب گران شده. به خصوص مواد غذایی
کسی نیست اما که بپرسد.
شما مردم چه میکنید.
نه مجلس
نه دولت و نه حتی بالاتر.
چقدر این حق مسلم ما پر هزینه است.