اسمان آبی


امروز اسمان ابی بود. ابی پر. شفاف .مثل اسمان کوهستانهای دور در عکس های زیبا.
. مثل اسمان کودکی ها.خیلی وقت بود اسمان را این رنگی ندیده بودم.
اسمان شهر ما مدتهاست کدر است. کدر وکم رنگ.

Advertisements