تجربه های شب اخرالزمان


شب جالبی بود. اما خوب در بیدار شدیم و دیدیم روز دمیده زمین هم نرفته تو کما. فقط باران میبارد والودگی را کم میکند. که دستش درد نکنه اسمان به دادمان رسید طبق معمول قبل از اینکه خفه شیم. واما…..
یک چند روزی بود که یک اقایی با من چت میکرد.
یک بار گفت که زنش مرده یک بچه داره. یک بار گفت که زنش طلاق گرفته ازدواج مجدد کرده. فک کنم چند وقت دیگه هم میگفت که زنش اتاق بغلی خوابیده ازش تمکین نمیکنه !خلاصه بعد هفت سال بیماری زنش  فوت کرده بود و هفت سال بود که ارتباط نداشت.

( مثل اینکه یکی بگه هفت ساله غذا نخورده  نفس نکشیده یا دستشویی نرفته )

همچین مرد هایی پیدا میشوند توجه داشته بشید با اینکه اسلام وقانون  این مدلی دستشان را باز گذاشته تجرد اختیار میکنند و بعد میخواهند انتقامش را از بقیه مردم روی زمین و اول از همه از فرزند یا فرزندانشان بگیرند. ونیز ادم هایی هستند که طبیعی ترین خاصیت ادمی را برزگترین گناه میدانند.البته قانون دست زنان را در این مورد باز نگذاشته

به ایشان عرض کردم از نظر علمی مردی که سه ماه ارتباط نداشته باشه فکرش مختل میشه.  ( تو یک مقاله خواندم در مورد لزوم روابط جنسی)
اقایان هستند دیگه همشون ادعای عالی بودن دارند ولی همین  هستند که هستند. ولی من واقعا از مردهای هم نسل خودم نا امید شدم واز این فرهنگ دگم و غیر قابل انعطافمون
این اقا همش میخواست ادم را نجات بده خوشبخت کنه و به ادم در حل مشکلات کمک کنه.
توی ذهن خیلی از مردم این است که زن های بیوه مشکل دارند و نیاز به سر پرستی دارند و خوشبخت نیستند.البته این اصلا در مورد من درست نیست من از زندگیم لدت میبرم.
ته ذهن این ادم از این هم بیمار تر بود. هی حرف را پیچیده میکرد و میگفت از گذشته ات بگو. در حد فضولی. نمیدانم چی میخواست ازش دراره
ای کاش چت را سیو کرده بودم  پست میکردم خنده دار میشد.
گفتم به درد شما نمیخورد
نوشت که عاشق شدی طلاق گرفتی.به عبارت دیگر ج….ه بودی ؟ سر وگوشت میجنبدید؟
گفتم نه. شما گذشته های من به چه دردت میخوره خیلی هم منطقی گفت که امرزو ادم حاصل گذشته هاشونه. البته این حرف درست بود ولی وقتی یک نفر دوست نداره یعنی اعتماد کافی نداره که چیزی به کسی بگه خوب چه اصراریه.
اخرش گفت که من مجازی شما هم مجازی ایراد نداره ناگفته ها را به من بگی
گفتم من مجازی هستم ولی پشت این ادم مجازی یک ادم حقیقی است که برای خودش حریم داره.
خلاصه در حد بازجویی
اخرش هم جای هم دشمنان خالی ر…….د به هیکل من و رفت. وفتی براش نوشتم هیچ لزومی نداره که بحث های اینهمه سنگین بکنیم. و روی اعصاب هم بریم اگر قصد شما اشناییه
خلاصه این که ادم ها همه میخوان به راه راست هدایتمون کنند برای خوبی خودمون و همون ادم ها ماندن تو مدیریت زندگی خودشون. خلاصه اینکه ادم ها فکر میکنند فقط خودشون خوب می فهمند و دنبال کسب مهارتهای ارتباطی نمیرن.
اینکه مرد ها و زنها هم ولی خوب مرد های بیشتر درون یک شخصیت کلیشه ای چهار چوب شده از باید و نباید های خودشان مهار شده اند وحاضر نیستند یک قدم از درون ان چهار چوب بیرون بگذارند که مبادا امنیتشان به هم بخوره. واقعا ناراحت کننده است.
اینکه با بالا رفتن سن از اموختن و خواندن و به روز شدن دست بکشیم و تبدیل شیم به یک ادعا ی دانایی کل که دست و پا دراورده واقعا درد ناکه
خدایا کمک کن که از اموختن و مطالعه کردن و به روز شدن ادم ها دست نکشندکلیشه و نشوند
خدایا به مرد های ما کمک کن از رابین هود شدن دست بردارند و نیـــــــــــــز به هر زن بیوه ای به چشم هرزه نگاه نکنند
این روز ها مرتب یاد این گفته سیمین دانشور در مورد زنهای تنها می افتم.
زن تنها در جامعه ما مثل درخت گردو وسط میدان ده میماند . هر کسی خود را مجاز و حق خود میداند سنگی بردارد به ان پرت کند و گردویی را صاحب شود.

Advertisements