دسته گلهای من.


امروز رفتم یک بلوز خریدم یقه سه سانتی زمستونی. خیلی هم خوشگل .
امدم خانه پوشیدم ببینم چطوریه که خوب بود.
یک لاک هم خریده بودم. ان را هم رو انگشتم امتحان کردم. شیشه لاک ناغافلی تحت فرایندی که نفهمیدم چی بودتو دستم برگشت و لاک ریخت روی بلوز نو. و من اصلا متوجه نشدم.
تو ایینه دستشویی دسته گل را دیدم. بعدلاک پاکن مالیدم روش پاک شه که پاک نشد لک پربی هم افتاد روش.:(
اصلا فکر نکنین از رو رفتم. الان میخوام رو لکه لاکه با اکر لیک خطاطی کنم.!! مثلا روش را کار کنم.

Advertisements