آدم تو این مملکت زن نباشه.هرچی میخواد باشه.


بحث نصف ادم بودن زنها انقدر توی فرهنگ ما جا افتاده که به این زودی ها زدودنی نیست. به عمر نسل من که قطعا قد نمی دهد
بدترین قسمتش این است که خانم ها هم به اندازه اقایان بر این باورند وبر این عملند که زن شهروند دسته دوم است.

اصلا انگار این کلیشه ذهن همه ما زنها باشد.هر چند خود را کامل فرض کنیم زنهای دیگر را همان نصف ادم حساب می کنیم.
نمونه اظهارات خانم های نماینده مجلس و رفتار های خانم هایی است که دری به تخته خورده ودر ایران صاحب مقامی شده اند.(( که البته نه به خاطر شایستگی که به دلیل وابستگی های خانوادگی.)) البته در این نوع وابستگی ها فائزه هاشمی و خانم ابتکار شایستگی هم  قطعا دارند.
غیر از ان خانم هایی پیشرویی که در همین کشور  ادعای روشنفکری دارند در نهانخانه ذهنشان بر این باورند که زنها  کمتر ارزش دارند.
نمونه اش.

دیروز من میلی برای یکی از دوستانم دادم که کاریکاتوری بود والبته اشتباه داده بودم. وبعد اضافه کردم ببخشید اشتباه فرستاده شد.
خانم دوست فکر کردند که کاریکاتور را اقای کاریکاتوریست برایشان فرستاده و با خوشرویی نوشتند که اقای فلانی تا باشه از این اشتباه ها کنید.
من جواب دادم کاریکاتور را من فرستادم نه اقای فلانی. معذرت میخوام
خانم دوست یک لحاظ شدی برای ما فرستادند به اصطلاح میگوییم لایک کردند.
اینجا من دیگه توله سگ بودم که خانم دوست وقت بگذارند جواب بدهند.  در دوکلمه اشکالی نداره خواهش میکنم. دستشان هم در قلم ونقد و برسی اینها هم هست البته.
اینجا اقای فلانی کاریکاتوریست گم نامی هستند که هر از گاهی کاری در شبکه اجتماعی گوگل پلاس شیر میکنند و قرار است کتابی منتشر کنند. با کمک دوستان. البته این در ارزش کاری و هنری ایشان وقفه ایجاد نمیکنند همه کاریکاتوریست ها یک روزی تازه کار بودند. مثل نیک اهنگ کوثر که ایمان هم به شرافتش داشتیم. قصدم مقایسه نیست. تیکه انداختن به نیک اهنگ است. شاید که ایشان هم مثل خانم مسیح علی نژاد به خاطر حرف حق من را از لیست حذف کنند.
نقشی هم در جای خود یک زن است. یک هنر مند  هم است . یک وبلاگ نویس است. یعنی این اقای کاریکاتوریست جا دارد که بیایید پیش  نقشی  ونقشی نکته های حرفه ای و هنری را بهش یاد اوری کند. به هرحال در نقاشی مویی سپید کرده است نقشی . سالها درس داده است.
اگر نقشی مرد بود با همین شرایط نقشی.

یعنی نقاش حرفه ای بود طراحی وساخت جواهر انجام میداد ویک وبلاگ داشت که رنکش توی سرچ گوگلی یک بود باز هم این خانم دوست اینجوری بی اعتنایی میکردند.
عمرا یک همچین اتفاقی میافتاد.
فرهنگ دسته دوم بودن زنها در جامعه جوری در ذهنمان جا افتاده که زدودنی نیست. با عوض شدن حکومت و ریس جمهور و غیره هم تفاوت نمیکند . یکی یکی وشخصا باید روی باور هایمان کار کنیم. تا شایسته باشیم وضعیت بهتری داشته باشیم.
وباز نمونه اش

من در زنهای دور برم میبینم که همه منتظرند مردی باشد تا بر انها صحه بگذارد واحساس خود باوری کنند.
وسلام .. تمام این پست را هم با خنده نوشتم نه از روی دلگیری تنها مقایسه در ذهنم پیش امد.

Advertisements