حق ما حق دیگران


به میمنت و مبارکی انجمن سینما داران ایران به علت اکران نشدن فیلم های خوب. کسادی کار .کم شدن مخاطب و مالیات سنگین و هزینه های بالا میخواهند سینما ها را تعطیل کنند. ( شاید بلاخره نقطه شروع)
انصار حزب الله به موازات وزارت ارشاد وارد عمل شده و هر فیلمی که حق وحسابش رد نشده باشه. یا به نظرش خوب نباشه یا هنر پیشه هاش را خوش نداشته باشه ببینه از اکران پایین میکشه. ( بعد از گشت ارشاد و زندگی خصوصی این بار فیلممن مادر هستم)
این شده سرنوشت هنر پنجم .یک فیلم باید از 50 مدل ممیزی بگذره .
مسخره هم به نظر میرسه تو این موقعیت و وضع اقتصادی وتحریم وغیره کسی بره سینما. سینما رفتن از اول کار بدی بود. بهتره به فکر حق مسلم خودمان باشیم.
_________
میگویند عارضه جسمی در میان ساکنان مجاور تاسیسات هسته ای اصفهان وکار کنان ان گزارش شده است از این رو تیمی برای کمک رسانی برای اسیب دیده های احتمالی تششعات هسته ای اموزش داده میشود.
این که کشور های غربی با اینگونه پیشرفتهای علمی اسلامی مخالفت میکنند همش از حسودی نیست.
یک کمی ش هم مال اینه که میدانند که ایرانی جماعت هیچ وقت نکات ایمنی و امنیتی را به غیر از امر مهم امد شد سران مملکت جدی نمی گیرد.
اینکه یک روز خانم فلان کنترل کننده امنیتی نیروگاه مولودی دعوت شده باشه و اقا مجبور باشه نور چشم محترم را ببره سر کار و در چشم به هم زدنی بچه معصوم کار دست محیط زیست و کشور های همسایه و سه نسل از هم وطنان ایرانی بدهد زیاد هم بعید نیست.
مهمترین مسئله مطرح برای اژانس امنیت تاسیسات هسته ای وامکان انتشار تششعات اتمی در منطقه است.این تازه یک قسمت ماجراست.
و تازه ممکنه فلان سردار با همسر دومش سر همسر اولش دعواش شده باشه حال حوصله نداشته باشه. اسراییل هم دهنش را باز کرده باشه اراجیفی سر هم کرده باشه. اقا در عصبانیت دستور بده موشک مسلح به کلاهک هسته ای را هدف گیری کنید این مرتیکه خیلی گنده گوزی کرده. و شمارش معکوس را شروع کنه.
واخر اینکه ما کلا مردم غیر قابل پیش بینی هستیم.

Advertisements