درون طوفان هم ارامش است


هوای معتدل پاییزی و ارامش غریب پایتخت ادم را بیشتر یاد ارامش قبل از طوفان میاندازد. شاید هم ارامش درون طوفان شاید درون طوفان هم ارامش است.
غر میزنیم و روزها را میگذرانیم ولی توده های خاکستری ابر …….. توده های خاکستری ابر هرچند نادیده گرفته شوند خبر از دگرگونی هوا و طوفان میدهند.
کم کم به این باور میرسم یک نوع مخدر به بنزین اضافه میکنند. که این مخدر فضا را در بر میگیرد ومیل به رخوت و بی اعتنایی در ادم ها بوجود میاورد.
شاید هم اینهمه بی اعتنایی نشان از بی امیدی دارد…..
مردم همه با هم دشمن در نا امیدی کامل ارام نشان میدهند.
صدا وسیما و براردان عرزشی هم که همچنان میل به انکار کردن تورم دارند. همه چیز به قولی ارومه.
در این گیر دار ترجیح میدهم دنبال جشنواره ها و رنگ مد سال و حواشی لذتبخش زندگی باشم.
9 تا 13 ابان در برج میلاد تهران جشنواره رنگ و پارچه برگزار میشود. با هدف آشنا شدن طراحان و کارشناسان طرح و نقش و مد با سلایق نسل جوانان . ظاهرا به شما یک تی شرت یا شال سفید و رنگ پارچه داده میشود تا بروی ان خودتان طراحی کنید. باید جالب باشه.
88219261 تلفن تماس و هماهنگی است. از ساعت 9 تا 21 باید هم فال باشه و هم تماشا. قیمت بلیط ورودی جشنواره را نمیدانم چنده!
امیدوارم حرکت هایی شبیه به این در کشور مرسوم شود.

Advertisements