سر زد از افق مهر خاوران


امروز توی خیابان موتوری یک باکس ابجو گذاشته بود پشت موتورش از دم هر ماشینی که رد میشد میگفت ابجو میخوای…….! البته دمش گرم .
تو لاس وگاس هم وسط خیابان ابجو نمیفروشن.
آرمانهامون کلا ……. این قسمتش نه ها…….. اما بقیه اش گناه داشتن.

Advertisements