دعوای ترکیه و سوریه


ترکیه حمله کرد به سوریه.
جنگ نمیخواد این دور وبر ها را ول کنه.
سوال یک الان دلالهای دلار ترکیه چه حالی ببرن دلار گرون کنند. الان ایران بود دلار شده بود رسما 30000 تومان.

_____________
چند وقت پیش ترکیه صحبت دعوای ترکیه و سوریه بود. ایران درامد که پپپپ هرکی با سوریه در بیفته با ما طرفه.
بسیجی ها وغیره لطفا برین کمک برادران سوری . همونجا هم قدرت را دستتون بگیرین این زنهای سوری خیلی بد حجابن. بمونین ارشادشون کنین.

_____________

هر وقت ادم میخواد بشینه و بفهمه که چی شده چی بشه خوبه.  یک اتفاقی میافته که ادم  مبهوت میشه. مثل همین حمله ترکیه.

Advertisements