طرح اینتر نت ملی با شکست روبرو شد.


اامروز اینتر نت خیلی عالی بود.و همین برای من جا نمیافته. اغتشاش گری عده ای بازاری نما و اینتر نت خوب؟ تازه  در حالی که بازار تهران اعتصاب کرده وبسته وخود نیروی انتظامی خبر از تعطیل بازار میدهد ! وفیلم ها وعکس ها منتشر میشود. البته افعال خبر ها مثل افعال معکوس تو سریال شب های برره است.

_____________
طرح اینتر نت ملی با توجه به هزینه سر سام اورش با شکست رو به رو شده. دو روز گوگل

را به نام اینتر نت ملی غیر  فعال کردند و بعد نشد که بشه.(فیلتر)
(بوجه ای که باید صرف ساختن اینتر نت ملی میشد قربانی فساد مالی شد. به عبارتی نگران نباشید.
_______________
یک اتفاق عجیب برام افتاد. دوستی سالهای کودکیم را توی استخر دیدم. امده بود موهاشو براشینگ کنه کلی حرف زدیم. اتفاق خوبی بود.
Advertisements