ریال سوار بر سرسره شهر بازی سقوط معنی داری را تجربه میکند.


برادران مداح در فکر تنظیم نوحه برای مجلس ترحیم ريال باشید حد اقل.
شایعه ورشکستگی بانک مرکزی به حقیقت نزدیکتر و نزدیکتر میشود. و حتی یک مقام اجرایی فکر استعفا از مخیله اش عبور نمیکند که هیچ وزیر اقتصاد خود را مسئول نمیداند. نمایندگان مجلس دنبال خرید دلار فکر سوال از مسئولان هم به ذهنشان نمیرسد.
اخر این سرسره لغزان به کجا منتهی میشود. انتهای سودبری عده ای از بالا رفتن قیمت دلار ایران را تا کدام مرحله سرنوشت ساز و لغزان هدایت میکند.

Advertisements