بی قراری های ریالی


کلمات این روز ها با هم جمله نمیسازند .نوشتن سخت شده. بخصوص کسانی که از شان انتظار میرود که  تولید محتوی کنند. وگرنه وبلاگ کپی پست که با یک میل درجه سه هم به روز میشه.
شرایط اقتصادی ، اتفاقات سیاسی، بیانیه ها و اخبار صدا وسیما هرکدام داستانی مفصل دارند.
تو این موقعیت که ریال رو به مرگ است. از پاییز و فیلم وعکس و غیره نوشتن امکانش نیست. حد اقل من اینقدر بی خیال نیستم. نوشتن از این اوضاع هم صلاح نیست. همه میدانیم. حرف تازه ای نیست. نشستیم به سوگ ریال و سقوط اقتصادی را تماشا میکنیم بدون اینکه کاری ازمان ساخته باشد.
سیاست هم که حرف است. انها که باید بند به بند مانیفستشان را اجرا میکنند. طبق برنامه.
این وسط صحبت از جنگ ویرانی میرود.
مدتهاست میدانیم ایران در خطر سقوط است. روزهایی که میترسیدیم از امدنشان اینک یکی پس از دیگری سپری میشوند. نه دولت مسئول است و نه مجلس احساس مسئولیت میکند نه بازار که مدتهاست سیاست کشور را میگرداند.
طبیعت هم در حق این مردم کوتاهی نمیکند.
اذربایجان سفید پوش شدهرا  از یاد نبریم.

Advertisements