فرقه وفرقه گرایی


دور زمونه ای شده که هراز گاهی یکی از گوشه ای سربلند میکنه و ادعا میکنه که با امام زمان دیدار داره. یک عده هم میشن مرید و چشم وگوششان را می بندند و دنبال مرشد راه میافتن به اطاعت کردن. و تسلیم بودن. اطاعت محض و بی چون و چرا.
انتقاد من از مرشد و شیخ و پیشوا نیست. انتقادم از مردمی است که اطاعت کردن را بیشتر از فکر کردن میپسندند.

اینجاhttp://www.bazentekhabat.com/news/social/5063 را نگاه کنید تا منظورم را بهتر متوجه شوید.
بامزه ترین قسمت این فرقه گرایی ها ازاد بودن رابطه جنسی در انهاست. واین بیشترین جذابیتی است که یک فرقه میتواند ارائه دهد تا طرفدارن زیادی پیدا کند. در مملکتی که ارتباط بین دوجنس روز به روز محدودتر میشود. از این ادم های فرصت طلب هم زیاد پبدا میشود که از نقطه ضعف نوع بشر استفاده کند و از ان بهره مادی و معنویی ببرد.
اما هیچ کدام از این نقطه ضعف ها کسی را حساس نکرده بزرگترین خطایی که این قبیل ادم ها مرتکب میشوند گمراه کردن مردم از خدا و پیامبر نیست بلکه استفاده وجوهات شرعی است.
مردمی که به این فرقه ها منحرف میشوند وجوه هات شرعی خود را به مرشد های همین فزقه ها میپردازند. جل الخالق.

Advertisements