اول مهر


این یک ساعتی که به خواب صبح اضافه شد را به تمام دوستان عزیز و هم وطنان محترمم تبریک می گویم.

Advertisements