رسانه ملی


بحرین خواستار عذر خواهی جمهوری اسلامی به خاطر تحریف سخنان محمد مرسی شد.
تیتر خبر
حاشیه خبر ( نقشی نویسی)
همیشه بیم آن میرفت که کردستان خود مختاری اعلام کنه و اذربایجان از کشور جدا شود. چه کسی باور میکرد وسط شهر تهران تو خیابان حام جم ضرغامی خود مختاری اعلام کنه.

Advertisements