طلاق بازار


این روزها سرگرم دعوا های زن و شوهری نسل قبلی هستیم. امروز مامانم میره خانه پسر دایش که وساطت کنه از خر شیطون بیان پایین . فردا روز دادگاه طلاقشونه. دوتا عروس دارن یک داماد. و نوه. خانواده دارای پوشش برتر از نوع مقنعه چادر و چونه بند هستند از دم.
دوستم هم که معلوم شده سالهاست شوهرش زیر ابی میره دنبال وکیل است برای طلاق.دارای نوه و عروس و داماد. و عجب ابرو ریزی ای. یکی زنگ زده به خانم و امار شوهرش را داده وخانم هم یک هفته تحقیق کرده. گندش درامده.
ظاهرا طلاق یک بیماری مسری است که اپیدمی شده. فک کنم پدر بزرگ و مادر بزرگ من هم زنده بودند الان رفته بودند تقاضای طلاق داده بودند.
فشار جامعه بروی خانواده از دهه شصت هم بیشتر است. سی سال فشار بنیاد خانواده را به این شکل طراحی کرده. این نسلی که چندین موردش را در اقوام اشنایان گسسته شدن ازدواجشان را میبینم. اهل تکنولوژی و اینتر نت هم نیستن . که فریب فیس بوک خورده باشن.
باید به فکر تاسیس یک سری مجتمع خانه سالمندان باشیم برای چند سال دیگه.
این همه ادم تنها ….

Advertisements