قسمتی از حرفهای نگفته


کاندیدای ریاست جمهوری دروه بعدی امریکا امده و خیلی جدی برای ایرانی ها صحبت میکنه. و قول هایی را پشت هم ردیف میکند و کوتاهی های دولت امریکا را در مورد ایرانی ها به زبان می اورد.انگار قراره ایرانی ها در رای گیری انها شرکت کنند و به اقا رای بدهند. انهم جوانان ایرانی مقیم ایران.
اشاره میکند که حرکت از ایران اغاز شده به مصر و سوریه و ……….بقیه کشورهای متحول شده صادر شده حال انکه ایرانیان از ان بهره مند نشده اند . چون امریکا یاریشان نکرده است.
یعنی هیچ کس به این واضحی خواست مردم ایران را زیر سوال نبرده بود. مردم ما کی خواسنتد مستعمره امریکا شوند؟ از زیر سلطه چین و سوریه دربیاییم. وبریم زیر سلطه امریکا. چه فزقی می کند . ارباب که ارباب است.
نکته قابل توجه این است که هرگز طی سی سال اخیر کسی اینگونه صحبت از سر نگونی رژیم ایران نکرده است. این جور صحبتها مربوط به تلوزیونهای لوس انجلسی بود و پیر مرد های گوگولی گوگولی سلطنت طلب .
و حد اقل این نکته برای ما روشن شد هدف غرب از اعمال تحریم ها بر علیه ا مردم یران خطر هسته ای ایران نیست.
تکنولوژی تاریخ گذشته استفاده از انرژِی هسته ای نه به درد دنیا میخورد و نه به درد اخرت. رکتور های اتمی اشتباهی بوده اند که بشر برای پاک کردن ان باید نسلها هزینه کند. کشور های که تجهیزات این تکنولوژی را به ما میفروشندساعتها وقت وبوجه میگذارند تا جایگزینی برای این منبع به ظاهر ارزان و خطر ناک پیدا کنند.
و همانها تحریم های بر ملت ما اعمال میکنند که مردم ایران از پس هزینه های اولیه خود بر نیایند.
این دایره بسته که با عدم مدیریت صحصیح در ایران تشدید میشود در نهایت قرار است به کجا ختم شود.
مانیفست شما به مانیفست ما در. یک سور هم روش.

Advertisements