جمعه نویسی


وی پی ان کار نمیکرد و دسترسی به مدیریت وبلاگ امکان پذیر نبود. یک پست توی وبلاگ naghshi.blogfa.com نوشتم.
هم چنان سرما خورده هستم وکم حوصله شدید عصبی. خدایا بیماران اسلام را شفا بده. خوشگل هم شده بودم یک چشمم ورم کرده بود خوابیده بود.
دلم یک سفر میخواد. سفر اما هم سفر میخواد. کجا نمی دونم. دلم میخواد یک خونه کنار دریا بگیرم . با افق باز و یک عالم منظره قشنگ بعد تو تراسش بشینم و به
گپ وچای و مخلفات. تمام روز را هم شنا کنم. زیتون وماهی و فلفل بخورم و افتاب را روی پوستم وموهام مهمان کنم.
دیشب شب قدر بود کاش ارزو کرده بودم.
_____________
داستانهایی از زنان را بزودی مینویسم. دوتا داستان دارم.

Advertisements