تمسخر قوانین دین


انچه فرقه وهابی از اسلام برداشت میکند که در نهایت اسلام طالبانی را میسازد و متاسفانه این روزها سرمشق عده ای از شیعیان ایرانی هم قرار گرفته و از اسلام یک کاریکاتور مسخره میسازد.
بچه که بودم انهایی که از حج میامدند رفتار هایی ار شرطه های عربی تعریف میکردند که تعجب بر انگیز بود و امروز ما در خیابانهای خودمان شاهد ان هستیم. اسلام دین رافت و مهربانی است .
انتخاب پوشش های اینچنینی توسط زنان ایرانی و پوشیدن چادر سیاه قبل از اینکه مروارید درون صدف را تداعی کند. باعث تمسخر اسلام میشود. واز اسلام طرز فکر بسته وتوهین امیزی را به جهانیان ارائه میدهد. وانگشت اتهام بقیه ادیان را به سمت اسلام متوجه میکند.
مسلمان محترم اگر کتاب اسمانی شما قران است.
اگر مطابق دستور های نگاشته شده در ان دنبال ارامش و اسایش دو جهان هستید. لطفا با افراط از ان یک ایین مسخره نسازید.
اگر مسلمان هستید رفتاری نشان دیگران بدهید که به دین شما متمایل شوند نه فراری.
اگر مسلمان هستید. مال دیگران و بیت المال و مال یتیم حق الناس را فراموش نکنید. و همه رفتار هایی که در قران به ان تاکید شده را از نظر دور نداشته باشید.
اسلام در حجاب زن، خلاصه نشده شده. از اسلام یک دین مکروه نسازید.
______________
امام جمعه خرم اباد خوردن مرغ را مکروه و حتی حرام اعلام کرده یک روایت هم اورده که خداوند مرغ را به خاطر تمرد از پرواز محروم کرد. حالا از کجا اورده خدا میداند.
خوب مرد حسابی به خاطر کمبود مرغ میخواهی حساسیت مردم روی این کمبود وگرانی کم کنی. چرا دین را دستاویز میکنی خیلی ساده بگو به خاطر وطن یک مدت از خوردن مرغ صرف نظر کنید.

Advertisements