جذابیت و بر عکسش


یک ادم هایی هستند برای اینکه خوشبخت باشن نیاز دارند بدبختی های دیگران را بخونن و یا بنویسین ویا تعریف کنند و یا بشنوند. برای اینکه یک لحظه حس کنند که خوشبختند.
این جور ادم ها برام دافعه دارند.
ادم هایی که مرتب دنبال پول جمع کردن برای خیریه هستند.
که هر وقت میبینی شون یا میشنویشون باید یک پولی بابت اعانه بدهی . حالا یا داشته باشی یا نداشته باشی و انتها هم ندارند. ( بابا به من مربوط نیست که خانواده های بی سر پرست دستشون تنگه من نباید سر پرستیشون کنم پول نفت برای من نمیاد. و مرتب بهم یاد اوری میشه که درامدم چقدره و خرجم چقدر و خوب برای ان خانواده بی سر پرست از کدام وعده غذایی یا لباسی یا اموزشی یا فرهنگیم باید بگذرم. این را درک کن)
اینها برام دافعه دارند. چون حس میکنم خودشون نیستند فیلم بازی میکنند خوش قلب وخوب به نظر بیان.
ادم هایی هستند فرا فکنی میکنند. کمبود های خودشون را گردن ادم میاندازند و همش مظلوم نمایی میکنند
اینها هم برام دافعه دارند.
یک عده هستند میخواهند راه چاه نشون بدن و مرتب خوب و بد وزشت را یاد اوری ونصیحت میکنند. اینهام برام دافعه دارند. چون فکر میکنند از دیگران بهتر میدونند و بهتر میفهمند.
یک ادم هایی هم هستند تا ادم را میبینند یاد غم وغصه هاشون میافتند وهمه بد بدختی هاشون را از بدو بسته شدن نطفه برای ادم شرح میدن. انگار ادم مسئول تمام کرفتاری هاشون بوده.
اونها هم برام دافعه دارند.
ادم هایی هستند که خواسته شون را مستقیم بیان میکنند با کنایه میگن. من کنایه را نمی فهمم درکشون نمیتونم بکنم.
از اینکه ازم انتظار دارند که خیلی باهوش باشم و کنایه هاشون را درک کنم حرصم میگیره.

ادم هایی هستند مشکلشون را بدون پیچیدگی بیان میکنند و صاف پوست کنده به ادم میگن که نیاز بهفلان کمک دارند.
با کمال میل در حد امکانم براشون سعی میکنم.

Advertisements