حل شد. صیغه هم اینتر نتی شد.


میتوانید بخندید من بیشتر از یکساله که با ورد پرس کار میکنم. هنوز نتونستم پیدا کنم چطوری میشه لینک گذاشت بین کلمات.
به هر حال خبر خوب اینکه مشکل جوانان حل شد. و صیغه اینتر نتی مجاز شد. و بچه ها بدویین بدویین. بلاخره تبعیض ها از میان برداشته شد. و برای خانم های مطلقه و بیوه یک وبلاگ ایجاد شد که بشه اینتر نتی صیغه شن و از اونجا یک راست برن بهشت. و مشکلی هم نباشه. تکنولوژی یعنی این.

می ترسم طبق معمول مشتریان این سایت هم مثل مشتریان خانه عفاف مردان متاهل تنوع طلب باشند.
http://iranianswiss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=5535%3A1391-03-10-12-37-39&catid=11%3A1389-09-15-19-30-12&Itemid=24
این هم لینک خبر خوشبخت شدن . ما زنها ی مجرد و جوانان
این جوانان معنی پسر ها را می دهد. دختر ها هم چنان فعلا درگیر بحث شیرین بکارت و اکبند بودن باید بمانند.
🙂

این هم ادرس سایت صیغه

http://sighe-tehraan.3de.ir/

Advertisements