زن یعنی شیب تند به سمت دوزخ !


» دیروز وحشت کردم. از جامعه وحشت کردم. از جو ضد زنی که در لایه های جامعه شکل گرفته و رشد کرده. و متاسفانه قشر تحصیل کرده و امروزی هم تحت تاثیر ان هستند،

وحشت کردم. جامعه مجازی ما هم زن ستیز شده.

این رفتار زن ستیزی ریشه در تاریخ ما ندارد.

ومتاسفانه سیر قهقرایی فرهنگ جامعه ما را نشان میدهد. در روزگاری که همه چیز به جلو میرود به عقب برگشتن نابودی را در بر دارد. نابودی ما با بمب و جنگ حاصل نمیشود. نابودی فرهنگی بزرگترین مصیبت برای ما ست. فرهنگ ما سست میشود زیرا شکافی عظیم بین زن و مرد در جامعه رخ داده.این شکاف اگر ترک هم بود باز خطر ناک بود.

در تاریخ زنان ایرانی حتی اگر حرم نشین هم بودند دشمن نبودند. انسان بودند ،کالا نبودند. قدر داشتند. عمیقا مورد احترام بودند.جامعه بر ضدشان نبود.

مطلب انتقادی که دیروز در مورد دختران نوشتم . مورد استقبال قرارگرفت. سابقه من را که دارید این اولین مطلب انتقادی در مورد رفتار های زنان در جامعه بود. نوعا رفتار های مردانه را زیر ذربین میبردم. نمیخواهم به این شکاف دامن بزنم. زیرا معنی این شکاف را میفهمم.

معنی این شکاف در بالا رفتن امار طلاق مستتر است.

معنی این شکاف در نسل فرزندان طلاق نمایان میشود.

معنی این شکاف ادم های تنها و بی خانواده هستند.

معنی این شکاف اعتیاد است.

بازتاب این شکاف در رواج فحش های ناموسی در خیابان است.

مروج این شکاف تابلو های ریز ودرشت مبلغ حجاب است.

مروج این شکاف مینی بوس های فصلی گشت ارشاد است . یادم نبود مدلش بالارفته تبدیل به ون شده.

کسی که سیاست انگلیسی اختلاف بنداز و حکومت کن را باب کرده خوب میدانسته ضربه های نابود کننده را به کجای یک ملت باید وارد کرد تا قدرتمندانه تا نسلها بعدی بتوان با استعمار از ان سرز مین بهره برد.

انرژی عاملی است که بیگانگان را وا میدارد کمر همت به نابودی ما ببیندند. دشمن فرضی ما که از دو قرن اخیر درکنارمان هست و باعث میشود تا فرهنگمان رو به نابودی برود. نفت نام دارد.

اما تغییر نام میدهد.

گاهی میشود جهان خوار گاهی میشود استعمار گر گاهی میشود غرب گاهی میشود شرق . ولی نیزه های تنفر جامعه را همیشه به سوی زن پرتاب میکند. شکاف میسازد تا برقرار باشد.

زنها ،عامل باروری و بقای جامعه برای رهایی از این دام هوششان به کار میافتد و ناچار به استفاده از ترفند های مختلف هستند.

همیشه زنها از بهره هوشی خوبی بهره مند بوده اند.

و از انجا که مرتب امکاناتشان محدودتر میشود چون قانون این است که یک نیمه از جامعه را سرکوب کن تا بر نیمه دیگر تسلط یابی . این ترفند های زنانه را در جراحی های زیبایی ، ارایش های رنگارنگ، و……. میتوان مشاهده کرد .

همان معایبی که زنهای هم وطنم در سراسر دنیا به خاطر ان مورد تمسخر قرار میگیرند.

مثل مصرف سرانه لوازم ارایش. زنی که جامعه محدودیت پوشاک را به او تحمیل کرده چه باید بکند.

یکی از قوانین حقوق بشر ازادی نوع لباس است.

و در نهایت این زن ستیزی مشکلاتی را میسازد که مرد ها باید تاوان ان را بدهند. و خود را ذلیل و خوار بشمارند.

این میشود که این نسل قربانی زن ستیزی اسیر مهریه های نجومی میشود و مرد هایش زندان را تجربه میکنند. و تمام عمر بدهکار میشوند.

یادمان نرود پیامبر اسلام به زن و عطر علاقمند بود. زنها را دوست داشته باشیم. به فطرت های خود برگردید. میل به عشق زن جرم نیست. طبیعت و سرشت انسانی است.

Advertisements

یک دیدگاه برای ”زن یعنی شیب تند به سمت دوزخ !

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.