روز اضافه


یک روز اضافه
روز های زوج شنبه ودوشنبه وچهارشنبه با ته تغاری میریم کارگاه زرگری
روزهای فرد میریم استخر که تازه فهمیدیم مال مسجد است برای اب درمانی.

روز 5 شنبه برنامه نظافت منزل است. و میمانه جمعه. که معمولا تا ساعت یک میخوابیم هر دومون. با این ترافیک تهران روزی چند ساعت تو ترافیک میمانیم. اخر هفته خیلی خسته ایم وحاضر نیستیم از خانه خارج شیم. به هر دلیلی. عصر جمعه خرید هفتگی را میکنیم.

برای خرید یک سری لوازم زرگری که فقط در بازار تهران عرضه میشود مجبوریم یک روز بازار را تو برنامه بگنجانیم.

از ته تغاری میپرسم چه روزی بریم بازار.

میگه. باید یک روز تو هفته اضافه شه که بتونیم بریم بازار. 😐

Advertisements