مدرسه دخترانه


قشنگ ترین صحنه امروز تو یک خیابان نسبتا شلوغ.
سرویس مدرسه دخترانه خراب شده بود. راننده پراید که سرویس بود یک خانم بود. در کاپوت ماشین را باز کرده بودند. خانمه با پنج تا دختر راهنمایی سرشون تو ماشین بود.انگار تو موتور ماشین تام وجری نشون میدادن.

Advertisements