این روزها


اخبار کارگاه زرگری از اخبار بالاترین جالب تر است.
امروز اوستا از بازار امده بود و نظر میداد که میشه طلا فروخت. برای اینکه ایران کوتاه میاد. تحریم ها برداشته میشه و طلا و دلار ارزان میشه.
خدا از دهنش بشنوه

Advertisements