جماع با مردگان


مجلس کشور مصر پیش نویس قانونی را در دست برسی دارد که طبق ان سن ازدواج برای دختران 14 سال تمام است ونیز به مردی که همسرش فوت شده تا 6 ساعت بعد مرگ حق جماع کردن دارد. جماع الوداع
وقتی این خبر را خواندم به این فکر افتادم مرد هم مرد های مصری!! البته لابد بیچاره ها حق تعدد زوجات ندارند. که این 6 ساعت دستشان خالی نمونه.
اصلا هم تاسف بار نیست که یک انسان ، یک زن ؛ از چهارده سالگی تا 6 ساعت پس از مرگ مالکیتی بر جسم خود نداشته باشد.
جماع با مردگان پیش از این به نظرم حلال نبود. مفتی هم مفتی های مصری . یاد بگیرین.!
مرد های مصری البته هنوز مورد هجوم پارازیت ها و میدان مغناطیسی حاصل از ان واقع نشده اند . که قادرند تا 6 ساعت بعد همسرشان شوهری کنند.
یک طرح درامد زا برای سایر کشور ها میتواند این باشد که ، اول دستگاه های ارسال پارازیت را به بهانه به خطر افتادن اسلام در کشور مصر رواج دهند که به نوبه خود ارز قابل توجهی از آن کشور برای خرید این دستگاه ها خارج میشود. و در برنامه دیگری انواع لارجر باکس و قرص ویاگرا به ان کشور صادر کنند. هم دولت و هم ملت را درسته به خرج انداخته اند. دیگر مجلس مصر نیازی هم ندارد که قانون جماع با مردگان را تصویب کند. ارز سرشاری هم از ان کشور خارج میشود.
گاهی وقتها فکر میکنم خدا خر را شناخت شاخش نداد!! قادرم شیطان را هم درس بدم.:)

Advertisements