بانک


نانوایی سنگکی بانک شده. سوپر مارکت بانک شده. عطاری بانک شده. خشکشویی » موسسه مالی واعتباری هییت دوست داران حسین ابن علی «بانک شده.
شیرینی فروشی بانک شده. ابزار فروشی بانک شده. لباس فروشی بانک شده.میوه فروشی بانک » موسسه اعتباری» شده.
تو مملکتی که بهترین بیزینس اختلاس است . به مررور همه مغازه هامون تبدیل به بانک میشن.
بلاخره یک جایی تو دنیا باید باشه تا در امد های تا مشروع امریکای جنوبی را خشک شویی کنه!

Advertisements