بحث شیرین انگشتی.


یک مرد هم وطن که اتفاقا دیپلمات هم بوده چند تا دختر را دستمالی کرده. در یک استخر مختلط.
اگر استخر ها در ایران مختلط بود. برای همه نسوان ایران ده ها بار این اتفاق افتاده بود.
جدا از مشکل بی اخلاقی این هم وطن وبی تربیتی ایشان باید ریشه این تعرض ها را در فرهنگ خودمان و همان تفاوت فرهنگی جستجو کرد.
در کشوری که اگر به زنی تجاوز شود بعد میاید ودر رسانه جمعی اقرار میکند حجابش نا مناسب بوده.
انگشت کردن و دستمالی کردن زنها در معابر عمومی جرم محسوب نمیشود. وحتی برادران در راه پیمایی های دولتی به خود اجازه میدهند خود را به زنها بمالندو مورد سرزنش قرار نگیرند. در تاکسی اقایان خود را مجاز میدانند حتی الامکان از وجود زن کناری لذت ببرند و دستشان هرز برود. و بعد خود زن مقصر ومسئول باشد وتنش خاریده باشد و میخواست بیرون نیاید از خانه. واین عمل جرمی محسوب نشود.
در جامعه ای که زنان مقید حجاب میشوند در گرمای مردادیش و مردان ازادانه تردد میکنند. و گشت ارشاد به خود اجازه میدهد مینی بوس مینب بوس زنها را به جرم زن بودن به بازداشتگاه ببرد و به ان مباهات کند.
چه انتظاری از این بمب های مذکر و متحرک جنسی می توان داشت.
دختر ک های برزیلی اگر نتشان نمیخارید استخر مختلط نمی رفتند. اگر میرفتند با مایو نمی رفتند. و در نهایت همه زنهای برزیلی هرزه اند. چون ملبس به حجاب نیستند و تعرض به انها به هر شکلی جایز است. کافر هستند.
اصلا در این نوشته مبحث رفتار های دیپلماتک وادب دیپلماتیک مورد نظر ما نیست. ما همنیم که هستیم. انها خودشان را درست کنند.که کافرند.
و دیپلمات بودن هیچ مسئولیتی را متوجه ما نمیکند فقط از مصونیت ان برخورداریم. وسلام.

Advertisements