5+1


ذاکره با 5+1 جنگ نیست ایران برنده بشه یا بازنده بشه. قابل توجه نشریات محترم.
اسمش مذاکره است.
تحریم ها باعث گرانی شده و تورم پدر همه را داورده. ملت لت و پار ایران قیافه اش به همه چی میخوره به غیر از برندگی.
تازه فردا اگر معلوم شد تو همین مذاکرات که به اخرین مذاکره معروف شده یک سری توافق های انجا گرفته که عقب نشینی از موضع فعلی ایران به حساب میاد بازم رو دارین تو روی مردم نگاه کنید. ودم از برنده شدن تو مذاکرات بزندید.
این مذاکرات در دو نوبت انجام میشه. مثل فوتبال وسط نیمه نتیجه مشخص نیست .
در اخر اینکه چی میدن به این ملت حوزه نشین نوش جان میکنند که اینجوری از حال مردم بی خبرند.
قسمت سطح دغدغه:

اردوغان خانواده اش رو میاره ایران زیارت آقا و پابوس امام رضا، در عوض نمایندگان جمهوری اسلامی در ترکیه با سواحل آن چنانی و در ملاقات با اشرار غربی هستند
مسئولین پیگیری کنند.

[کیهان و خوانندگان – دغدغه های ایمانی – همچنان مشغول تفت دادن …… شعر]

Advertisements