دوستی یک جانبه.


رابطه یک طرفه یعنی اینکه تو مرتب به دوستی حال بدی و زنگ یزنی و از طرف مقابل هیچ واکنشی به غیر از پاسخگویی به تلفنت نداشته نباشه. بار دوستی بر شانه یک طرف.
نقل دوستی ما عربستان است.
امارات متحده عربی سفیر خو را از تهران فرا خواند.
به ت……. یعنی به جهنم.
خنده دار ترین قسمتش اینه که در پی این فرا خوان سفیر تیم فوتبالش هم به شکل یک جانبه بازی با ایران را کنسل کرد.
یک چیز هایی اینجا ادم را یاد کلاغ و باسن پ اره کلاغ و یک مثلی بود.
کرور کرور هر سال به بهانه حج واجب و عمره پول میریزیم تو دامنشون نتیجه اش هم این که خون شیعه ها که تشنه اند.

Advertisements