برنج در مقابل نفت


از دیدن این خبر مسرت بخش که ونزوئلا تصمیم گرفته در مقابل نفت بهمان برنج صادر کند از شادی در پوستم نمیگنجم. یعنی یک جوری که سه چهار روز شادی اچمزم کرده نمی تونم بنویسم. بعد خبر گزاری با افتخار تمام توضیح داده که این کشور دومین کشور صادر کننده برنج است. بگذریم که معملات دوستانه پایایاپای کشور های دلسوز همینجوری بخواد ادامه کند یک روز تایلند هم در ازای نفت بهمان دختران مهمان نواز میده.

***

نوستالوژی

کجا رفتند او سالهای بعد از جنگ که شعار خودکفایی کم کم به فعل تبدیل میشد . وقتی هنوز کشور چین سیاست درهای بازش را روی ما پیاده نکرده بود. ولش کنید حسرت خوردن فایده نداره.

اقتصادی

مغازه که میروی به مدد بره کشون شب عید کاسب ها قیمت ها دقیقا دو برابر شده. یک کم از حال وهوای عید که بگذره همین دو برابر ها ناچار به نصف قیمت حراج میشه. گاهی فکر میکنم ملتی شدیم که قادریم به راحتی خون همدیگر را توشیشه کنیم اخرش هم رفع مظالمی بدیم عاشورا هم پلوی امام حسین پخش کنیم.

سیاسی

رفسنجانی متعادل ترین مرد، سیاست ایران، چراغ سبز نشان داده وقتی امریکا برزگترین قدرت روی زمین است چرا روابط نداشته باشیم. اقای هاشمی 18 دو غلط.

اولا که ما بزرگترین قدرت روی زمینیم امریکا ریس جمهورش مرد سیه چرده لاغر اندامی بیش نیست.

دوما اینکه جند ماهی از اینکه امریکا اعلام کرده مایل به داشتن هیچ نوع روابطی در هیج سطحی با دولت ایران نیست میگذرذ یه کم دیر درخواست دوستی دادین. طرف از ازدواج منصرف شد.

و اخر اینکه چی کار دارین علنی اش کنید. پشت پرده روابط انقدر ها هم نامشروع نمیشود. کیفش هم بیشتره اینجوری میگن.

 

Advertisements