هنرمند.


یک عده هستند که فکر میکنند من خیلی همچین ژنی هنرمندم. یعنی خیلی هنر میکنم. خودم اینطوری فکر نمیکنم.
یک عده هم هستند فکر میکنند خیلی هنر مندند.  وقتی بیشتر بهشون دقت میکنی می بینی همه چی سطحیه.  دقیقا من را یاد کور مقوا های تاتر میندازه. عکسه پشت نداره.
یک باوری هست که ریخت وقیافه هنر مند ها باید فرق داشته باشه. مثلا مرد هاشون حتما موهاشو را پشت سرشون دم اسبی کنند . یا جلیقه  بپوشند تو گرمای تابستان . یه تیپ خاصی حتما دیده اید.  وزنها شون  لباسهای گشاد با طرح های نا معقول و گردنبند های بزرگ تو چشم یا یه چیز تو چشم. حتما برخورد کرده اید.   شبیه هیپی ها.وادم های بی اعتنا به دنیا .
من دلیل این باور را نمی تونم بفهمم.
ادم را یاد روحانیون میاندازه که در تمام دنیا لباسشون متفاوته . یعنی خودشون را تافته جدا بافته میدانند. مثل کشیشها وخاخام ها که همه هم به اتفاق دامن بلند میپوشن!!
وقتی با رنگ  سر وکار داری حتما رنگ تاثیر روی لباس پوشیدنت میگذاره.  دوست داری لباست راحت باشه.  اما نه این همه.
عکسهایی که ادم  ازقیافه بعضی از این هنرمند دکوری ها میبینه  متعجب میشه.
مقدمه را در باره خودم نوشتم که این نوشته توهین به جامعه هنری وهنر مند  محسوب نشه.
Advertisements