یکی از ما دو نفر


اگر فیلم یکی از ما دو نفر را ندیدید. حتما ببینیند. به خصوص به دختر های مجرد و پسر های مجرد توصیه میکنم. اینکه دنیای رنگی ما هنری ها اینقدر جذاب باشه شک دارم. حالا کلا. این قسمتش جای حرف زیاد داره که بگذریم.

اما از نظر جامعه شناسی ورفتار بعضی از اقایان نکته های باریکی داره. جمله های پر استفاده. و روش های مخ زنی. دانستانش برای خانمها میشه جالب باشه. به خصوص دختر های کم سن وسال که وقتی این جمله های روتین را شنیدن زیاد هول نکنند.

هرچند گاهی اوقات زنها ودختر های ما تا هزار سالگی کم سن وسالند.

با دخترک فیلم را دوبار دیدیم. یک نصف روز در باره اش صحبت کردیم.

ته تغاری دیروز رفته فیلم گشت ارشاد را دیده. می پرسم چطور بود میگه افتضاح هیچی نداشت.

میگم پس منتظر باشیم اسکار ببره.

شانه هاش و ابرو هاشو میاندازه بالا.

پارسال این موقع جدایی سیمین از نادر اکران بود. رفت و دید. ازش پرسیدم چطور بود گفت مزخرف. مامان نری ببینی ها حالت بد میشه. مخصوصا شما خیلی حالت بد میشه.

البته من شدیدا مشتاق دیدن فیلم بودم و سی دی اش را قبل از جایزه بردنش چند بار دیدم. مامان حرف گوش کن.به من میگن.

حالا من که گشت ارشاد را ندیدم. اما اگر اسکار برد تعجب نمی کنم.

Advertisements