سوال و جواب


دانشمندان مجلس نشین که این سوالات را طرح کنند. ریس جمهور هم آن مدلی جواب میده !
یعنی ما الان معضل مملکتمان حاشیه های اقای مشایی است . جنگ بر سر اسلام ایرانی و ایران اسلامیست.جل الخالق کلا.

Advertisements