بهار قران به جای بهار طبیعت


پست ننوشتن وتوی نت نبودن حسنش اینه که همه دلشان تنگ میشه وبهت زنگ می زنند. هیچی بابا مراسم خانه تکانی من که معمولا از اول بهمن شروع میشه تا لحظه قبل از سال تحویل شدت گرفته. در نتیجه رسوب میکنم ته نشین میشم حس وخالش نیست که حتی مه جبین خانم را روشن کنم بیام تونت.
تازه خدا را شکر شوهر ندارم . وگرنه مراسم شوهر داری هم مزید میشد.
هرچند منزل همسر سابق را هم خانه تکانی کرده ام. به علاوه خانه خودم و خانه مامانم. خانه خودم وخانه مامانم خدا را شکر تمام شده. البته شیشه های سمت کوچه را فاکتور گرفتم. بعد عید تمیز کنیم. یعن تازه تمیز کرده بودیم اما خوب این روزها به همت برف وبارن دارام دام دام دارام دام.
یعنی عروس شدیم .
خانه همسر سابق که خدا زیاد کنه میراثش برای بچه های من زیاد تر هم بشه هنوز کار داره. کار های مردانه اش مانده. یعنی همان شیشه کذا وکذا. چون ایشون تو خانه دختر جوان دارند حضور کارگر مرد بدون حضور ایشون متصور نیست. اصلا به من چه. یک همچین زن خری دیده بودن بعد 15 سال و نیم جدایی باز هر سال مراسم خانه تکانی برای خانه ای که ترکش کرده انجام بده. در واقع دلم میخواد بچه هام احساس کمبود نکنند. هرچند من هم سن انها که بودم بچه کوچیکم نوه دار شده بود. دلها را هم که بتکانی این کار ها اسان میشه.
امشب هم که قراره از روبته بپریم و مهمان داریم. بته که دیگه از مد افتاده بگو هیزم. و طبق رسوم سنوات گذشته اسمان هم که دل به دل حکومتیان داده و میباره و هوا هم که یادش افتاده زمستونه. انشا الله عید فطر شما هم ابری میشه ماه نبینین که عید بگیرین وافطار کنین هرچند این سالها ماه دیدن ملاک عید اعلام کردن نیست. هروقت نخود چی ها تمام شد سریال های ماه رمضانی صدا سیما به پایان رسید دیگه جای اب بستن نداشت عید فطر همان روزه.
میگم چطوره برای اینکه عیش مردم را حسابی به هم بریزین و مختصر عیدی که تو این وضع گرانی دارند زهر مارشون کنید. از فردا یا بنا به فتوی مراجع دوباره محرم شروع شه و فتوی بدن که امسال رمضان از بیست ویک ریبع الثانی شروع شه امروز هم اصلا یوم الشک باشه. وقتی امام شیعیان را توی چاه جا بدهند کنه و موعود های دیگر ادیان در ملکوت اعلی پرودگار مسکن داشته باشند . این هم امکان داره فقط باید مراجع فتوی بدهند . به همان عقلی که امام موعود را سکنی داده اند.
بهار بهار است چه فرقی دارد. ایا بهتر نیست به جای بهار طبیعت بهار قران فرا برسد .

Advertisements