به مناسبت دیروز که روز جهانی زن بود.


به مناسبت روز جهانی زن یا چیزی در همین حدود امروز مجلس شورای اسلامی قانون چند همسری را بدون شرط برسی وتصویب کرد. اقای علی مطهری که اصلا از پدر نشانی ندارد . در مقام موافق صحبت کرد. ایشون فرمودند: ماده 23 تحت تاثیر افکار عمومی و نظام خانوادگی غرب و فشار رسانه‌ای در کمیسیون قضائی حذف شد در حالی که قانون تعدد زوجات راه حل یک معضل اجتماعی است که دنیا نتوانسته آن را حل کند و نبود آن به معنای رواج فحشا است.
و کلا دنیا در فحشا است. وایران در تقوا.
با این حساب قانون دیگری بر علیه زنان تصویب شد که طبق معمول مسایل روحی و روانی و باز تاب ان در تربیت فرزند ،روابط احتماعی ، و جامعه در نظر گرفته نشد.
یک جامعه سالم را زنان ومردان سالم تشکیل میدهند. نه زنان زخم خورده بیمار که قرار است نسلی تربیت کنند.
وتمام هم وغم مجلس در قانونی کردن معشوقه های تک وجفت و توجیه عمل خیانت مردان است که در ایران قانونی به حساب میاید.
به قول خودشان در این برهه تاریخی که اوباما هشدار جدی میدهد و ناو شکن ها برای ماهی گیری خلیج فارس را انتخاب کرده اند و بانک مرکزی تورم را 21 درصد اعلام میکند. وفوج فوج مردم بیکار میشوند. چه کاری بهتر از این برای مجلس.
قانونی کردن خیانت.
چشم در برابر چشم. من از تمام خانم هایی که زن دیگری وارد زندگی شان شده ومرد دیگری را وارد زندگیشان کرده اند جانبداری میکنم. یک روزهم زنان لایحه چند همسری به مجلس ببرند. نه یک لحظه اقایان محترم تامل کنید. اگر زنان یک چنین قانونی را تقاضا میکردند ومجلس هم تصویب میکرد بر خورد شما چی بود؟

ا

Advertisements