کسادی بازار نقشی


امروز متاسفانه هیچ کس حرفی نزده بود که دست مایه کنم برای نوشتن پست.
نزدیک انتخابات که میشه اینجوریه. همه چیز! مهربونه. حتی پارچه های اویخته از تیر های چراغ برق تو بزرگراه . گزیده هایی از سخنان رادیو فردا ، بی بی سی. حتی دیگه افسر ها هم ماشین های متخلف را جریمه نمیکنند. خلاصه اینجا همه چیز مهربونه.

اما

شما یادتون نمیاد یه زمانی بود امام مقوایی نبود. بعد نزدیک انتخابات که میشد همین صدا وسیما خودمان هی مینوشت میزان رای ملت است.

برچسب‌ها: میزان رای ملت است

Advertisements