جدایی شیرین


در پی تحرکات دد منشانه دشمن
روابط عمومی سپاه دست اندر کاران با انتشار بیانه ای دخالت امریکا در مسایل خانوادگی ایرانیان را به شدت محکوم کرد. و جدایی نادر از سیمین را کذب محض خواند.
وی با استناد به امار ثبت احوال اعلام کرد در سی سال اخیر در ایران امار طلاق بسیار پایین امده . و شو تبلیغاتی اسکار را دسیسه تبلغات غرب خواند.

Advertisements