جدایی شیرین


در پی جهانی شدن مشکل نادر وسیمین حجت السلام مسایل خانواده اعلام کرد شخصا برای ریش سفیدی و قانع کردن ان ضعیفه برای ماندن در ایران اقدام میکند.

******

در خلوت عشق

مستندی با شرکت مادر سیمین وخواهر سیمین و دختر خاله سیمین و دختر دایی نادر .

صدا وسیمای جمهوری اسلامی شبکه اول

سه شنبه ساعت 10 شب

Advertisements