بختیار


ما میگیم شاه نمیخواییم نخست وزیر عوض میشه. ما میگیم خر نمیخواییم پالون خر عوض میشه.!!
این یکی از شعار های زمان انقلاب بود.
اخرین برگ برنده شاه رو کردن شاهپور بختیار به عنوان نخست وزیر و مثلا دولت اشتی بود. بختیار از اعضای جبهه ملی بود. وجبهه ملی انزمان طرفدار زیاد داشت. اما عکس العمل مردم این بود. شاید هم برای این عمل دیر شده بود. حالا من یک دفعه این وسط یاد پست نوشتن مدل دهه فجر افتادم.
در استانه انتخابات تحرکهایی برای به میدان اوردن مردم در جریان است. مثلا نامه مینویسن به جماعت در حصر که بیایین بیایین یاران دیرینه شما هم بازی. !
ممکنه تن به خواسته هاشون هم بدن. اما ….. شاید دیر شده باشد. مردم دست دوستی به هیچ کس نداده اند.

Advertisements