از نشانه های مومن یکی انست که پست زرد مینویسد.


دوتا پست زرد کم رنگ تا لیمویی تو وبلاگ شبی در میان مه برف اپ کردم. وقایع نویسی روزانه و زرد نویسی های نقشی.
http://naghshi.blogfa.com/

Advertisements