بردار بزرگ چین التماس دعا.


دست مریزاد بردار بزرگ چین. حالا که پایا پای با ایران معامله میکنی یعنی نفت ایران را ارزان میخری و به جاش کالای بنجل تحویل میدی التماس دعا برادر جان.

ما یک چند کانتینر نماینده کم خرج و فهیم میخواییم ، این انتخابات رو اعصاب هممونه. شما تولید کن ما قول میدیم بدون نظارت استصوابی بفرستیمشون مجلس. حالا که دست گرم شده یه سری مداح اهل بیت تاپ خوش صدا هم بهش اضافه کن. قدیما هرکی از خانه باباش قهر میکرد میرفت خواننده میشد . حالا هرکی می خواد خواننده بشه میره مداح میشه. خدایش هنشون چفت وبست مکفی داشته باشه.

یه 500 کانتینر هم بسیجی فیلتر چی که عادت نداشته باشن پاشون رو کابل اینترنت باشه.

Advertisements