مشکلات شیطانی


باز لنگر کشتی افتاد رو کابل. چه خبره الکی چی شده.؟ اینترنت ملی شد؟ امریکا حمله کرد؟
اینتر نت را که ملی کنند، چندی نمیگذره . شبکه ملی پر میشه پر از فیلم های پورن و سایتهای 3کسی .
فرقش اینه که بر وبچ از تو مدرسه با خیال راحت پرون تماشا میکنند و ثکص چت میکنند. البته چون اینتر نت اسلامی پیشنهاد میشه زنونه و مردونه اش کنند. زنها با زنها سک ثصس چت کنند و مرد ها با مردها صکس چت کنند!

اصلا کسی متوجه است دامن به عنوان اصلی ترین پوشاک زنانه پوشیدنش مشکل منکراتی داره و پای ما زنها مدتهاست لباس مردونه یا همان شلور را کرده اند. ما زنها مدتهاست با کت شلوار بیرون میریم. برا همین هاست دیگه.

خدا هم اگر شعور داشت اولا میفهمید حج را که گذاشته تو دین وزن و مرد با هم هستند مشکل منکراتی داره و حرامه !

دوما اگر می فهمید یه دنیا جدا برای مرد ها خلق میکرد یه دنیا هم برای زنها. شیطان هم این همه به مشگل نمیانداخت!

جون مادرتون انیترنت که ملی کردین ؛ پوکر انلاین هم بگذارین توش. تگزاس هولدم پوکر باشه بهتره. ورودیش هم فیس بوک نشد عیب نداره. فقط باشه.
وقتی اینجا باز نمیشه ایجا مینویسم که فیلتر نیست.
http://naghshi.blogfa.com/post/12/-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C

Advertisements