از نشانه های مومن یکی انست که وبلاگ نقشی را میخواند


شبی در میان مه وبرف.
به دلیل کار نکردن فیلتر شکن اگر این وبلاگ به روز نشد.
http://naghshi.blogfa.com/
اینجا نوشته ام.

Advertisements