شباهتهای زن و یک گوشی موبایل


شباهتهای زن و یک گوشی موبایل

ما زنهای ایرانی شبیه گوشی موبایل هستیم. خیلی که روشنفکر باشیم حد اقل خود را شبیه به یک گوشی موبایل می بینیم.

همیشه باید جلو چشم و در دسترس باشیم. وگرنه وامصیبتا……..

تا نو هستیم خیلی عزیزیم و جایمان لای قران است. بعد به مرور به داشتنمان عادت میکنند و عادی میشویم. سپس گاهی هنگ میکنیم. زمین بخوریم خراب میشویم. هرچه گرانتر باشیم مرغوب تریم هرچه قدیمی تر با شیم امل تریم. وگاهی جوادیم. * دلیل اینکه فکر میکنیم شوهرمان ، دوستمان ، پارتنرمان بعد از مدتی به ما خیانت میکند*

بعد از مدتی باطریمان ضعیف میشود و به درد های مختلف دچار میشویم . همیشه باید در دست یکی باشیم تا پریزمان را به برق بزند. و شارژ شویم. فرقش این است که ما با برق شارژ نمی شویم. با لباس وزینت الات و تجملات ارزش خود را بالا می بریم.* ب رای جلب توجه همیشه واقعا بیماریم سر درد معده درد و…….

حتما باید صاحب داشته باشیم. ومطابق سلیقه صاحبمان گاهی جلد مان عوض میشود. در غیر این صورت به درد نمیخوریم. ما خصوصی ترین قسمت زندگی صاحبمان هستیم و گاهی پسورد هم داریم. برای داشتنمان باید پول بپردازند مهریه داریم عندالمطالبه و گاهی شیر بها .

هر وقت خواستند به راحتی ما را می اندازند دور . وهمیشه ما را دور میاندازند. کمتر زنانی هستند که اعتراف کنند یک رابطه رابه دلیل خواست مستقیم خودشان قطع کرده اند ودیگر حسرت ان را نخورند.

ما نیستیم که تصمیم میگیریم که صاحبمان عوض شود.

همیشه دیگرن تصمیم می گیرند ما چگونه باشیم. چی بپوشیم چطور بگردیم. باید مورد تایید باشیم.

وقتی مدل تازه تر میاد از مد می افتیم وداشتنمان جواد میشود. هرپیامی که برایمان فرستاده شود به صاحبمان منتقل میکنیم. از خودمان نقطه نظر و فکر نداریم. زیاد تقلید میکنیم. وقتی مرتب خراب میشویم دارنده ما میتواند ما را بدهد ویک نو بگیرد برای خودمان تاریخ مصرف قاییلیم. قابلیت به روز شدن نداریم. یک مدل میمانیم وتغییر نمیکنیم. اگر خریدار نداشته باشیم در مغازه میمانیم ومیترشیم. اگر توجلد وکیف باشیم “حجاب ” معلوم است برای صاحبمان حیلی ارزش داریم. واگر بدون جلد باشیم مانند گل شیفته یعنی فاتحه مان خوانده است زود خراب میشویم و خش وخوش می افتیم. یا اصلا خراب هستیم. همه تکذیبمان میکنند
ارزش های انسانی را نمی بینیم سطحی برخورد میکنیم. ظاهر برایمان مهم است.

و تا زمانی که نگاه ما زنها به خودمان مانند یک شی است ونه یک انسان مستقل و صاحب فکر واندیشه نکاه جامعه هم به ما اینگونه است. و نمی توانیم شاهد تغییرات به نقع خودمان در جامعه باشیم.

باید یاد بگیریم نگاه بهتری به خودمان داشته باشیم یاد بگیریم یک انسانیم. تا رفتار و قوانین جامعه به نفع ما تغییر کند.

در نهایت اینکه اگر این مطلب را یک مرد نوشته بود از نظر من خونش مباح بود. و قتلش واجب. ولی من نوشتم تا نگاه بهتری به زن بودنمان داشته باشیم . شا ید شما شباهت های بیشتری هم بین زن و گوشی تلفن همراه نه خط موبایل پیدا کردید.

این مطلب برای خوش امد کسی نوشته نشده. برای فکر کردن واطلاح کردن نوشته شده.

Advertisements