خنده جلف


نشستیم تو هال من خواب الود از چرت بعد از ظهر هنوز ملنگ وملوس.تو نت میگردم.
صدای خنده جلفی میاد. ابرو هامو میکشم تو هم میگم وا
صدا تکرار میشه . شاکی میگم وا این صدا مال کیه.
پطرس میگه از مه جبین خودت میاد که. میشم عین علامت تعجب . یک ایمیل باز کردم صدای خنده شیطانک داشته.
ملت جوگیر ،تجار محترم طلا و دلار حال واحوالتان.
دلار تک نرخی شد. سود سپرده بالا رفت ودو رزه قیمت سکه سیصد چهار صد تومان افت کرد. خسته نباشین.
با تشکر از بچه های بالاترین که برای داغ کردن بازار دلال ها سنگ تمام گذاشتن.

Advertisements