تنها چندین کیلومتر اون ور تر خداوند یک موجوداتی خلق کرده.


از وقتی گیر دادن به سیاسیون را کنار گذاشتم صدا وسیما هم که نگاه نمیکنم گیر میدم به رفتار های مردم البته متوجه شدین که یه مدت است به ریش اقایون هم گیر نمیدم. امروز به یاد ایام گذشته میخوام سریال ها وفیلم های سینمایی گیر بدم.
تو این مدت که مدل زندگیم تغییر کرده و از محسناتش اینه که بند های انگشت دست راستم ورم کرده ودرد میکنه ودیروز تو کلاس نقاشی به دلیل ورم مفصل های انگشتهام قلمو با سه چهار میلیمتر خطا رنگ میگذاشت . این تو نقاشی یعنی سوتی در حد بنز انهم برا یه معلم نقاشی. واز دیگر محسناتش اینه که پای تلوزیون های بیگانه میشینم و حسابی منحرف میشم.
چیزی که نظرم را جلب کرده فیلم های ترکی است که پخش میشه و نقش زن در این فیلمها.

در  فیلمهای ترکی که فرهنگشان وقیافه هاشان به ما ایرانی ها کمی نزدیک تراست اصلا از زنهای سینی چایی به دست و فرمانبردار و فرمان بر خبری نیست. زنها مثل مرد ها نقش بازی میکنند. تصمیم می گیرند لزومانه تصمیم های خلاف و بد مادر ها سر سجاده گریه نمیکنند و فرشته های بدون خطا نیستند . سیاه ویا سفید نیستند هیچ کدامشان فرشته یا شیطان نیستند . مسئولیت دارند واز عهده ان گاهی بر میایند وگاهی نه . از پلان زن در اشپزخانه و دعوای زن وشوهر ها خبری نیست.

خاک برسرشان تو فیلم هاشون اصلا مراسم عزاداری ندارند. امام زاده نمیرن متوصل نمیشن سر نماز نمیشینند زنها ی بد شون فال قهوه نمیگیرند.

با این حال زنده اند و زندگی میکنند.

جل الخالق خدا چند کیلومتر ان طرف تر چه موجودانی خلق کرده.

مرد هاشون هم معشوقه نمیگیرند تازه همسر دوم هم یواشکی اختیار نمیکنند. به زنهاشون هم دروغ نمیگن و دست به پیچوندنشون و خلاف کاریشون هم عالی نیست.
تازه با اون همه عیش وعشرت وبی حجابی بلا سرشون نمیاد و خدا ازشون امتحان الهی نمیگیره.
واقعا این صدا وسیما با این سریالهای سوررئال معنوی چقدر جامعه را به سمت خرافات و سر نوشت وتقدیر و بی تصمیمی و اعتقاد به ماورا الطبیعه از نوع خرافیش هدایت کرده. بعد شاکی میشیم چرا بازار رمال فالگیر ها داغ شده.

Advertisements