مثل فیلم های ترسناک هالیوودی


دیشب به دخترک میگم شده عین فیلم های هالیوودی. مشهد زلزله امده . دریاچه پریشان هم از ساعت دو آتش گرفته . زمین دهن باز کرده اتش زده بیرون.
میگه سال 2012 است دیگه. سال اخر دنیا.
میگم پس اگر سال اخر دنیاست تو چرا اینقدر برای انگشت های پات نگرانی. که یخ کرده و گز گز میکنه .
میگه خوب ده یازده ماه مانده یعنی این ده یازده ماه را باهمین گز گز انگشت هام سر کنم.
******
انگشت های پای دخترک گز گز میکند ومرتب باید جوراب پاش کند. البته پای راستش بیشتر اذیت میکند. در نتیجه گاهی یک لنگه جوراب می پوشد فقط. و از انجایی که مرتب مهمان داریم وشیکی خانم را نمیشه نادیده گرفت . ساعتی جوراب عوض میکند. . همه جورابها یک لنگه شده. دو روزه دنبال لنگه جورابهای گم شده میگردیم. انگار از روز اول لنگه نداشته اند که نداشته اند. بساطی شده.
****
احساس گز گز پاش نشانه خوبیه. یعنی اعصاب ازاد شده از تنگی که تومور روی نخاعش ایجاد کرده بوده دارند به کار می افنتد.
راستی یک خبر خوب اینکه امشب هم پطرس میاد. ومن نگران تهیه دلار برای شهریه دانشگاهش هستم. این ترم باید درسش تمام میشد. اما پروژه اش مانده.
امید وارم این اشفته بازار دلار ارام بگیره .

Advertisements