عاقلانه های نقشی


اینجور که بوش میاد با توجه به حجم واردات و مقدار تولید تا شش ماه دیگر به قجطی بر میخوریم. چون مثل اینکه واردات با دلار 1600 تومن به صرفه نیست. !!!
دستیابی به انرژی هسته ای مهمترین مسئله ماست از خجاب هم مهمتر حتی.
سوال از دنیای غرب متمدن.
این ایرانی هایی که تکنولوژی ساخت یک ماشین سواری درست درمون را ندارند و ماشین منفجر میشه ! چطوری شما باور میکنین بمب اتمی بسازن یا بمب اتمی خیل ساده است یا شما خنگین. یا هدفتون دقیقا مردم ایران است . نه قدرت حاکم بر ان.

Advertisements